ข้อมูลศึกษานิเทศก์
เลือกเขตพื้นที่ :

ข้อมูลศึกษานิเทศเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
Line chart
Line chart
Line chart
* ข้อมูลจากการรายงานของเขตพื้นที่

ข้อมูลศึกษานิเทศเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
Line chart
Line chart
Line chart
* ข้อมูลจากการรายงานของเขตพื้นที่

ข้อมูลศึกษานิเทศเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำดับที่
เขตพื้นที่
ขาย
หญิง
รวม
1.
สพป.กระบี่
2
7
9
2.
สพป.กรุงเทพมหานคร
2
13
15
3.
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
7
12
19
4.
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
3
12
15
5.
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
6
6
12
6.
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
1
8
9
7.
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
7
10
17
8.
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
7
8
15
9.
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
12
9
21
10.
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
9
13
22
11.
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
6
12
18
12.
สพป.ขอนแก่น เขต 1
9
13
22
13.
สพป.ขอนแก่น เขต 2
8
11
19
14.
สพป.ขอนแก่น เขต 3
9
10
19
15.
สพป.ขอนแก่น เขต 4
4
8
12
16.
สพป.ขอนแก่น เขต 5
8
11
19
17.
สพป.จันทบุรี เขต 1
3
7
10
18.
สพป.จันทบุรี เขต 2
2
4
6
19.
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
5
5
10
20.
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
5
5
10
21.
สพป.ชลบุรี เขต 1
5
4
9
22.
สพป.ชลบุรี เขต 2
5
11
16
23.
สพป.ชลบุรี เขต 3
5
10
15
24.
สพป.ชัยนาท
6
7
13
25.
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
9
9
18
26.
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
6
12
18
27.
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
6
9
15
28.
สพป.ชุมพร เขต 1
4
7
11
29.
สพป.ชุมพร เขต 2
4
5
9
30.
สพป.ตรัง เขต 1
6
10
16
31.
สพป.ตรัง เขต 2
7
9
16
32.
สพป.ตราด
5
9
14
33.
สพป.ตาก เขต 1
3
10
13
34.
สพป.ตาก เขต 2
3
11
14
35.
สพป.นครนายก
6
9
15
36.
สพป.นครปฐม เขต 1
2
8
10
37.
สพป.นครปฐม เขต 2
3
9
12
38.
สพป.นครพนม เขต 1
7
4
11
39.
สพป.นครพนม เขต 2
9
6
15
40.
สพป.นครราชสีมา เขต 1
9
10
19
41.
สพป.นครราชสีมา เขต 2
7
10
17
42.
สพป.นครราชสีมา เขต 3
4
12
16
43.
สพป.นครราชสีมา เขต 4
2
12
14
44.
สพป.นครราชสีมา เขต 5
5
10
15
45.
สพป.นครราชสีมา เขต 6
13
4
17
46.
สพป.นครราชสีมา เขต 7
13
5
18
47.
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
6
14
20
48.
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
10
12
22
49.
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
11
8
19
50.
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
7
10
17
51.
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
4
9
13
52.
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
4
10
14
53.
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
4
9
13
54.
สพป.นนทบุรี เขต 1
1
9
10
55.
สพป.นนทบุรี เขต 2
1
5
6
56.
สพป.นราธิวาส เขต 1
3
18
21
57.
สพป.นราธิวาส เขต 2
3
11
14
58.
สพป.นราธิวาส เขต 3
4
5
9
59.
สพป.น่าน เขต 1
10
11
21
60.
สพป.น่าน เขต 2
10
5
15
61.
สพป.บึงกาฬ
4
7
11
62.
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
11
11
22
63.
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
9
6
15
64.
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
6
15
21
65.
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
13
7
20
66.
สพป.ปทุมธานี เขต 1
6
9
15
67.
สพป.ปทุมธานี เขต 2
3
11
14
68.
สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1
3
9
12
69.
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
1
12
13
70.
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
4
8
12
71.
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
3
8
11
72.
สพป.ปัตตานี เขต 1
1
10
11
73.
สพป.ปัตตานี เขต 2
3
7
10
74.
สพป.ปัตตานี เขต 3
5
1
6
75.
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
4
8
12
76.
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
1
6
7
77.
สพป.พะเยา เขต 1
5
4
9
78.
สพป.พะเยา เขต 2
7
10
17
79.
สพป.พังงา
3
6
9
80.
สพป.พัทลุง เขต 1
7
8
15
81.
สพป.พัทลุง เขต 2
3
9
12
82.
สพป.พิจิตร เขต 1
7
7
14
83.
สพป.พิจิตร เขต 2
7
8
15
84.
สพป.พิษณุโลก เขต 1
8
10
18
85.
สพป.พิษณุโลก เขต 2
8
7
15
86.
สพป.พิษณุโลก เขต 3
4
16
20
87.
สพป.ภูเก็ต
1
5
6
88.
สพป.มหาสารคาม เขต 1
11
10
21
89.
สพป.มหาสารคาม เขต 2
5
7
12
90.
สพป.มหาสารคาม เขต 3
7
7
14
91.
สพป.มุกดาหาร
6
7
13
92.
สพป.ยะลา เขต 1
4
10
14
93.
สพป.ยะลา เขต 2
2
7
9
94.
สพป.ยะลา เขต 3
2
2
4
95.
สพป.ยโสธร เขต 1
9
5
14
96.
สพป.ยโสธร เขต 2
5
7
12
97.
สพป.ระนอง
4
3
7
98.
สพป.ระยอง เขต 1
5
6
11
99.
สพป.ระยอง เขต 2
0
9
9
100.
สพป.ราชบุรี เขต 1
3
9
12
101.
สพป.ราชบุรี เขต 2
4
5
9
102.
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
13
6
19
103.
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
10
11
21
104.
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
12
6
18
105.
สพป.ลพบุรี เขต 1
6
14
20
106.
สพป.ลพบุรี เขต 2
4
12
16
107.
สพป.ลำปาง เขต 1
6
6
12
108.
สพป.ลำปาง เขต 2
2
9
11
109.
สพป.ลำปาง เขต 3
5
6
11
110.
สพป.ลำพูน เขต 1
11
7
18
111.
สพป.ลำพูน เขต 2
3
10
13
112.
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
7
10
17
113.
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
9
7
16
114.
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
4
4
8
115.
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
13
8
21
116.
สพป.สกลนคร เขต 1
11
6
17
117.
สพป.สกลนคร เขต 2
10
10
20
118.
สพป.สกลนคร เขต 3
7
7
14
119.
สพป.สงขลา เขต 1
4
12
16
120.
สพป.สงขลา เขต 2
10
9
19
121.
สพป.สงขลา เขต 3
4
9
13
122.
สพป.สตูล
8
6
14
123.
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
2
9
11
124.
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
3
9
12
125.
สพป.สมุทรสงคราม
3
5
8
126.
สพป.สมุทรสาคร
3
4
7
127.
สพป.สระบุรี เขต 1
5
5
10
128.
สพป.สระบุรี เขต 2
5
6
11
129.
สพป.สระแก้ว เขต 1
4
15
19
130.
สพป.สระแก้ว เขต 2
7
13
20
131.
สพป.สิงห์บุรี
5
6
11
132.
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
6
11
17
133.
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
4
10
14
134.
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
4
3
7
135.
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
4
10
14
136.
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
8
5
13
137.
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
3
9
12
138.
สพป.สุรินทร์ เขต 1
10
8
18
139.
สพป.สุรินทร์ เขต 2
12
5
17
140.
สพป.สุรินทร์ เขต 3
8
11
19
141.
สพป.สุโขทัย เขต 1
4
9
13
142.
สพป.สุโขทัย เขต 2
9
10
19
143.
สพป.หนองคาย เขต 1
6
9
15
144.
สพป.หนองคาย เขต 2
8
4
12
145.
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
7
12
19
146.
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
8
7
15
147.
สพป.อำนาจเจริญ
15
8
23
148.
สพป.อุดรธานี เขต 1
8
11
19
149.
สพป.อุดรธานี เขต 2
7
7
14
150.
สพป.อุดรธานี เขต 3
10
6
16
151.
สพป.อุดรธานี เขต 4
7
5
12
152.
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
6
11
17
153.
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
4
7
11
154.
สพป.อุทัยธานี เขต 1
7
6
13
155.
สพป.อุทัยธานี เขต 2
3
10
13
156.
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
8
14
22
157.
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
14
6
20
158.
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
12
5
17
159.
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
14
4
18
160.
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
5
11
16
161.
สพป.อ่างทอง
8
5
13
162.
สพป.เชียงราย เขต 1
4
11
15
163.
สพป.เชียงราย เขต 2
6
9
15
164.
สพป.เชียงราย เขต 3
3
8
11
165.
สพป.เชียงราย เขต 4
9
10
19
166.
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
7
11
18
167.
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
4
12
16
168.
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
6
6
12
169.
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
8
7
15
170.
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
1
6
7
171.
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
1
5
6
172.
สพป.เพชรบุรี เขต 1
4
8
12
173.
สพป.เพชรบุรี เขต 2
4
7
11
174.
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
7
10
17
175.
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
5
10
15
176.
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
9
8
17
177.
สพป.เลย เขต 1
3
4
7
178.
สพป.เลย เขต 2
7
8
15
179.
สพป.เลย เขต 3
4
9
13
180.
สพป.แพร่ เขต 1
7
7
14
181.
สพป.แพร่ เขต 2
6
9
15
182.
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
2
7
9
183.
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
9
5
14
รวม
1092
1524
2616

ข้อมูลศึกษานิเทศเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลำดับที่
เขตพื้นที่
ขาย
หญิง
รวม
1.
สพม.เขต 1(กทม.)
4
11
15
2.
สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)
4
10
14
3.
สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
1
9
10
4.
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
5
7
12
5.
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
3
8
11
6.
สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)
2
1
3
7.
สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
4
8
12
8.
สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)
3
5
8
9.
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
0
6
6
10.
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
4
5
9
11.
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)
5
6
11
12.
สพม.เขต 2(กทม.)
4
10
14
13.
สพม.เขต 20(อุดรธานี)
10
8
18
14.
สพม.เขต 21(หนองคาย)
4
9
13
15.
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
4
8
12
16.
สพม.เขต 23(สกลนคร)
3
9
12
17.
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)
4
6
10
18.
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)
10
7
17
19.
สพม.เขต 26(มหาสารคาม)
4
5
9
20.
สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด)
6
8
14
21.
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
4
8
12
22.
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)
5
7
12
23.
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
2
3
5
24.
สพม.เขต 30(ชัยภูมิ)
3
7
10
25.
สพม.เขต 31(นครราชสีมา)
7
5
12
26.
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)
7
10
17
27.
สพม.เขต 33(สุรินทร์)
7
6
13
28.
สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
5
6
11
29.
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)
3
7
10
30.
สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา)
0
11
11
31.
สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)
4
6
10
32.
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)
2
9
11
33.
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
6
8
14
34.
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
5
4
9
35.
สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์)
4
4
8
36.
สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร)
1
11
12
37.
สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)
4
9
13
38.
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
2
6
8
39.
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
3
2
5
40.
สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว)
6
2
8
41.
สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)
4
6
10
42.
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
2
6
8
รวม
170
289
459
รวมศึกษานิเทศก์
1262
1813
3075
ติดต่อเราได้ที่ :
ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ.
Educational Supervision Development Center-ESDC
ชั้น 10 อาคาร สพฐ. 5 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300

โทรศัพท์ 02-288-5896
e-mail : webdb@esdc.go.th
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ:
ผู้ดูแลโครงการ :