นวัตกรรม วิจัยทางการศึกษา

นายสมพงษ์ นันทโย
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพม.กท 2

คู่มือการนิเทศ ปี 2566

อ่านแล้ว (157) ครั้ง

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

SMART STUDENT SSK2

อ่านแล้ว (70) ครั้ง