• เมนูหลัก
 • Link ที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ & กิจกรรมของหน่วยศึกษานิเทศก์

Click อ่านทั้งหมด »


ข่าวการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยศึกษานิเทศก์

หน่วยศึกษานิเทศก์
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการหน่วยศึกษานิเทศก์

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําเขตตรวจราขการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

  รายละเอียด

 • ด้วย สพฐ. กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการทบทวนและบรรณาธิการกิจหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะด้านการนิเทศการศึกษา ระหว่างวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

  รายละเอียด

 • ตามที่ สพฐ. ได้จัดทำฐานข้อมูลศึกษานิเทศก์ บนเว็บไซต์ (http://esdc.go.th) เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับศึกษานิเทศก์และข้อมูลเชิงคุณภาพด้านการนิเทศการศึกษา โดยจัดเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคลในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา

  รายละเอียด

Click อ่านทั้งหมด »

หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง

Click อ่านทั้งหมด »


ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่การศึกษา


รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยศึกษานิเทศก์

หน่วยศึกษานิเทศก์
หน่วยศึกษานิเทศก์

Click อ่านทั้งหมด »


เผยแพร่นวัตกรรม วิจัยทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

SMART STUDENT SSK2

อ่านแล้ว (11) ครั้ง

อ่านแล้ว () ครั้ง

อ่านแล้ว () ครั้ง

อ่านแล้ว () ครั้ง

Click อ่านทั้งหมด »


แนะนำเว็บไซต์ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา เขตพื้นที่ฯ [ + แนะนำเว็บไซต์]

สพป.อุบลราชธานี เขต 3

Click อ่านทั้งหมด »