ข่าวประชาสัมพันธ์ & กิจกรรมของสำนักงาน

  • หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    จัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยศึกษานิเทศก์และหลักสูตรการใช้แพลตฟอร์มเพื่อการนิเทศ (Digital Platform for Supervisor) รูปแบบ On Demand ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม บียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยศึกษานิเทศก์ พัฒนาหลักสูตรทั้งหมด 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ 1 การใช้แพลตฟอร์มเพื่อการนิเทศ หลักสูตรที่ 2 Data & Information Management for Supervision หลักสูตรที่ 3 Application Development for Supervisor และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานจากการจัดอบรมศึกษานิเทศก์กลุ่มเป้าหมายในรุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ที่เป็นคณะทำงาน ทั้งหมดจำนวน 31 คน อ่านเพิ่มเติม.
    ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
    เวลา : 02/02/2024-03:34:05 น.