ข่าวประชาสัมพันธ์ & กิจกรรมของสำนักงาน

  • หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับศึกษานิเทศก์ (Application Development for Supervisor)

    หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับศึกษานิเทศก์ (Application Development for Supervisor) ระหว่างวันที่ 28 - 30 เมษายน 2567  ณ โรงแรมเบลล่าบี จังหวัดนนทบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ ความสามารถในการนำเทคโนโลยี โดยเฉพาะการนำ Google AppSheet  และ Google Looker Studio มาใช้ในการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 28 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. ซึ่งมี นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม  หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กล่าวรายงาน       ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 50 คน ที่เป็นแกนนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผ่านการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี ระดับต้น จากการพัฒนาของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่านเพิ่มเติม.
    ผู้โพสต์ : นายสราวุฒิ เจริญสุข
    เวลา : 28/04/2024-03:41:12 น.